Choose another country or region to shop online and see content specific to your location.
 • Österreich
 • België / Belgique
 • Danemark
 • France
 • Deutschland
 • Holland
 • Poland
 • Slowenia
 • South Africa
 • Spain
 • Schweiz / Suisse
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • USA
 • Rest of the world
Continue

DATABESKYTTELSESERKLÆRING (DSE)
CURADEN AG – GDPR

Indholdsfortegnelse

FORTROLIGHEDSPOLITIK (DSE)

CURADEN AG – GDPR

 

1. Databeskyttelse på et øjeblik

1.1. Generel information

1.2. Dataindsamling på denne hjemmeside

1.3. Analyse og tredjepartsværktøjer

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

2.1. data beskyttelse

2.2. Bemærkning om det ansvarlige organ

2.3. Opbevaringsperiode

2.4. Generel information om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

2.5. Databeskyttelsesansvarlig

2.6. Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

2.7. Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

2.8. Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

2.9. Ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed

2.10. Ret til dataportabilitet

2.11. SSL- eller TLS-kryptering

2.12. Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

2.13. Information, sletning og rettelse

2.14. Ret til begrænsning af behandlingen

3. Dataindsamling på denne hjemmeside

3.1. Cookies

3.2. Samtykke med Cookiebot

3.3. Kontaktformular

3.4. Forespørgsel på mail eller telefon

3.5. Typeform

3.6. Hubspot CRM

3.7. Tilmelding på denne hjemmeside

3.8. Registrering hos Google

3.9. Registrering med Facebook Connect

4. Sociale medier

4.1. Sociale medieelementer med Shariff

4.2. Facebook

4.3. Twitter

4.4. Instagram

4.5. LinkedIn

4.6. XING

4.7 eKomi

4.8 Pinterest

5. Analyseværktøjer og annoncering

5.1. Google Tag Manager

5.2. Google Analytics

5.3. Hotjar

5.4. WP statistik

5.5. Google Ads

5.6. Google AdSense (ikke personlig)

5.7. Google Remarketing

5.8. Google konverteringssporing

5.9. Google DoubleClick

5.10. Facebook pixels

5.11. LinkedIn Insight Day

5.12. Skildvagt

5.13. Outbrain

5.14. TikTok

5.15 Brandwatch

5.16 UXCam

5.17 Windsor.ai

6. Nyhedsbreve

6.1. Nyhedsbrev data

6.2. Deling af Curaden AG kundedata

6.3. Mailchimp

6.4. SendGrid/Twilio

7. Plugins og værktøjer

7.1. YouTube med udvidet databeskyttelse

7.2. Vimeo uden sporing (Do-Not-Track)

7.3. Google kort

7.4. Google reCAPTCHA

7.5. Wordfence

7.6. AdministrerWP

7.7 Registrering med Apple ID

8. e-handel og betalingsudbydere

8.1. Behandling af kunde- og kontraktdata

8.2. Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt for netbutikker, forhandlere og forsendelse af varer

8.3. Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt om tjenester og digitalt indhold

8.4. Kredittjek

8.5. Betalingstjenester

8.6. PayPal

8.7. Stribe

8.8. Øjeblikkelig bankoverførsel

8.9. Unzer

8.10. American Express

8.11. Mastercard

8.12. VISUM

8.13. PayU

8.14. Betalingstjenester

8.15. Apple Pay

8.16. Google Pay

8.17. Amazon Pay

8.18 EFTERBETALING

8.19 TABOOLA

9. Lyd- og videokonferencer

9.1. Databehandling

9.2. Formål og retsgrundlag

9.3. Opbevaringsperiode

9.4. Anvendte konferenceværktøjer

9.5. Webex 

10. Egne ydelser

10.1. Håndtering af ansøgerdata

10.2. Omfang og formål med dataindsamling

10.3. Dataopbevaringsperiode

10.4. Optagelse i ansøgerpuljen

Fra: Noun 2024

 

1. Et overblik over databeskyttelse

 

1.1 Generelle bemærkninger

De følgende meddelelser giver brugerne et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. "Personoplysninger" er oplysninger i en hvilken som helst form, som kan bruges til at identificere en bestemt person. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse se venligst vores databeskyttelseserklæring, som er medtaget under denne kopi.

1.2 Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted (dvs. den "dataansvarlig")?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles på den ene side ved, at du fortæller os det. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse meddine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os med alle spørgsmål om de ovennævnte eller alle andre sager relateret til databeskyttelse.

1.3 Analytikværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

 

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

 

2.1 Databeskyttelse

Operatørerne af disse websider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Der indsamles en række personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

I denne forbindelse vil vi gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

2.2 Bemærkning om det ansvarlige organ (dvs. den "dataansvarlig" i GDPR)

Den dataansvarlige for behandlingen af data på dette websted er:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Tlf.: +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.dk

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

2.3 Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

2.4 Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR eller artikel 9 stk. 2, litra a i GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til artikel 9 stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på artikel 49 stk. 1, litra a i GDPR. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via fingeraftryk af enheden), er databehandlingen desuden baseret på § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra c i GDPR. Endvidere kan databehandlingen ske på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit af denne privatlivspolitik.

2.5 Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Schweiz

Telefon: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

2.6 Bemærkninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande (lande udenfor EU) 

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller virksomheder fra andre lande uden for EU, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger muligvis blive overført til disse lande uden for EU og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

2.7 Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling 

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

2.8 Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring (artikel 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN FORETAGES PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL 6 STK. 1, LITRA E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN NUVÆRENDE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING PÅ GRUNDLAG AF DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 STK. 1, GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE REKLAME (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 STK. 2, I GDPR).

2.9 Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres bopæl, arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

2.10 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

2.11 SSL- eller TLS-kryptering

Vores websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold ligesom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af webstedet. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

2.12. KRYPTEREDE BETALINGSTRANSAKTIONER PÅ DENNE WEBSTED

Hvis der er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for direkte debiteringsautorisation) efter indgåelse af en betalt kontrakt, vil disse data være nødvendige for betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner med almindelige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan de betalingsoplysninger, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

2.13 Informationer om, rettelse og sletning af oplysninger

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt om nødvendigt en ret til rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Sådanne krav kan anmodes om og udføres uden omkostninger. Til dette formål samt ved yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os.

2.14 Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

      • Hvis du anfægter rigtigheden af dine personoplysninger, som vi har gemt hos os, har vi normalt brug for noget tid til at undersøge dette. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

      • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.

      • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.

      • Hvis du har fremsat en indsigelse i henhold til artikel 21 stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat.

 

3. Indsamling af data på dette websted

 

3.1 Cookies

Vores hjemmeside og andre internetsiderne anvender til dels såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler som forårsager ingen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent arkiveres på din enhed (permanente cookies). De såkaldte session cookies slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Permanent cookies forbliver gemt på din terminalenhed indtil du sletter dem, eller de kan også blive slettet automatisk af din browseren.

I nogle tilfælde er det muligt, at der gemmes cookies fra tredjeparter på din enhed, når du går ind på vores hjemmeside (cookies fra tredjeparter). Disse cookies gør det muligt for dig eller os at drage fordel af visse tjenester, der tilbydes af tredjeparten (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk set vigtige, da visse funktioner på websiden ikke ville fungere uden cookies (f.eks. en indkøbskurv-funktion eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være analyse af din brugeradfærd eller fremvisning af reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), eller cookies, der er nødvendige for optimering (nødvendige cookies) af hjemmesiden (f.eks. cookies som giver målbar indsigt i webpublikummet), gemmes på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR, medmindre der henvises til et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er blevet anmodet om dit samtykke til lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG); Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

I tilfælde af at der anvendes cookies fra tredjeparter, eller hvis der anvendes cookies til analytiske formål, vil vi særskilt informere dig i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og, hvis det er relevant, bede om dit samtykke.

3.2 Cookiesamtykke med Cookiebot

Vores websted bruger teknologien fra Cookiebot til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette på en databeskyttelses-konform måde. Leverandøren af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (herefter kaldet "Cookiebot").

Så snart du går ind på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse med Cookiebot-serverne for at indhente dit samtykke og give dig andre forklaringer om brugen af cookies. Cookiebot gemmer derefter en cookie i din browser for at identificere det samtykke, du har givet, eller tilbagekaldelse af det. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du anmoder os om at slette dem, indtil Cookiebot-cookien selv slettes, eller indtil det formål, som dataene er gemt til, ikke længere er relevant. De obligatoriske juridiske opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Cookiebot bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1, litra c i GDPR.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3.3 Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, opbevarer vi de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet i den, for at kunne behandle din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR), eller på dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

3.4 Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle personlige oplysninger (dit navn, din forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at besvare din anmodning. Disse data videregives ikke uden dit samtykke.

Disse oplysninger behandles ud fra artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde behandles oplysningerne i overensstemmelse med vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR) eller i overensstemmelse med dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR), hvis det er blevet indhentet; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med opbevaring af data bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uberørte. 

3.5 Typeform

På vores side er funktioner fra Typeform integreret. Udbyderen af denne tjeneste er TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (herefter kaldet “Typeform”).

Typeform gør det muligt for os at oprette onlineformularer og integrere dem på vores hjemmeside. De data, du indtaster i vores Typeform-formularer, gemmes på Typeforms servere, indtil du anmoder om at slette dem, tilbagekalder et eventuelt samtykke du har givet til at gemme dem, eller indtil formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket af ovenstående.

Vi bruger Typeform i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre, at onlineformularerne fungerer optimalt. Hvis vi anmoder om dit samtykke til dette formål, så udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1 GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger fra brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3.6 Hubspot CRM

Vi bruger Hubspot CRM på vores hjemmeside. Udbyderen er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (herefter kaldet Hubspot CRM).

Med Hubspot CRM har vi bl.a. mulighed for at håndtere eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter, kommunikere med dig og planlægge og gennemføre markedsføringsaktiviteter som er i overensstemmelse med dine interesser. Hubspot CRM giver os mulighed for at registrere, sortere og analysere kundeinteraktioner via e-mail, sociale medier eller telefon på tværs af flere kanaler. De personoplysninger, der indsamles på denne måde, kan evalueres og bruges til kommunikation med den potentielle kunde eller markedsføringsforanstaltninger (f.eks. udsendelser af nyhedsbreve). Ved hjælp af Hubspot CRM kan vi også indsamle og analysere brugeradfærd på vores hjemmeside.

Vi bruger Hubspot CRM i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre den mest effektive kundestyring og kommunikation som muligt. Hvis vi anmoder om dit samtykke til dette formål, så udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1 GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger fra brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For flere detaljer, se venligst Hubspots databeskyttelsespolitik: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3.7 Registrering på vores hjemmeside

Du har muligheden for at registrere dig på vores hjemmeside for at kunne nyde yderligere funktioner. Vi bruger kun de oplysninger, du indtaster, til at bruge det pågældende tilbud eller den pågældende tjeneste, som du har tilmeldt dig. De nødvendige oplysninger, som vi beder om ved registrering, skal angives fuldstændigt. I modsat fald afviser vi registreringen.

Vi bruger den e-mailadresse, som du har angivet under registreringsprocessen, til at informere dig om vigtige ændringer i vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer.

Vi behandler de oplysninger, der er angivet under din registrering, på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Vi gemmer de data, der registreres under registreringsprocessen, så længe du er registreret på vores side. Derefter bliver disse data slettet. Dette påvirker ikke de obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

3.8 Registrering med en Google-konto

I stedet for at registrere dig direkte på denne webside kan du registrere dig med din Google-konto. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du vælger at registrere dig på vores side med din Google-konto, skal du kun indtaste dit Google-navn og din adgangskode. Google vil identificere dig og bekræfte din identitet på vores websted.

Når du logger ind med Google, kan vi muligvis bruge visse oplysninger på din konto til at udfylde din profil hos os. Du bestemmer selv, om du vil have, at disse oplysninger skal bruges, og i så fald hvilke oplysninger det drejer sig om, inden for dine Google-sikkerhedsindstillinger, som du kan finde her: https://myaccount.google.com/security og https://myaccount.google.com/permissions.

Databehandlingen i forbindelse med Google registrering er baseret på vores legitime interesse i at gøre registreringsprocessen så enkel som muligt (artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR). Da tilmeldingsfunktionen er valgfri og ikke obligatorisk, og brugerne selv kan bestemme de respektive adgangsmuligheder, forekommer der ikke nogen modstridende dominerende rettigheder for de registrerede personer.

3.9 Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på vores side har du også mulighed for at registrere dig ved hjælp af Facebook Connect. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

Hvis du vælger at registrere dig via Facebook Connect og derefter trykker på knappen "Login with Facebook"/"Connect with Facebook", vil du automatisk blive forbundet til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dit Facebook brugernavn og din adgangskode. Som følge heraf vil din Facebook-profil blive knyttet til vores hjemmeside eller vores tjenester. Denne forbindelse giver os adgang til de data, som du har arkiveret hos Facebook. Disse data omfatter primært følgende:

     • Facebook-navn

     • Facebook-profilbillede og coverbillede

     • Facebook coverbillede

     • E-mail-adresse gemt på Facebook

     • Facebook-ID

     • Venneliste på Facebook

     • Facebook "Synes godt om"-oplysninger

     • Fødselsdato

     • Køn

     • Land

     • Sprog

Disse oplysninger vil blive brugt til at oprette, aktivere og tilpasse din konto.  

Registrering via Facebook Connect og de tilknyttede databehandling transaktioner gennemføres på grundlag af dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner herefter.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af disse data til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd er som følger:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for Facebook-produkter datasikkerheden. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For yderligere oplysninger se venligst Facebooks brugervilkår og privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

4. Sociale medier

 

4.1 De sociale medieelementer med Shariff dk

På vores hjemmeside bruger vi elementer fra sociale medier og deres sider (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Disse sociale medieelementer kan du som regel let genkende på grund af deres respektive logoer. For at sikre databeskyttelsen på hjemmesiden anvender vi disse elementer kun i samarbejde med den såkaldte "Shariff"-løsning. Denne applikation forhindrer, at de sociale medieelementer, der er integreret på dette websted, overfører personoplysninger til den pågældende udbyder, så snart du går ind på vores webside.

Der etableres ikke en direkte forbindelse til udbyderens server, før du har aktiveret det pågældende sociale medieelement ved at klikke på den tilknyttede knap (hvilket indikerer dit samtykke). Så snart du aktiverer det sociale medieelement, modtager den pågældende udbyder oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele dit besøg på dette websted til din brugerkonto.

Aktiveringen af plug-in’et udgør en samtykkeerklæring som defineret i artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du har mulighed for at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner.

Denne tjeneste bruges til at indhente samtykke til brugen af visse teknologier, som er påkrævet i henhold til loven. Retsgrundlaget herfor er artikel 6 stk. 1, litra c i GDPR.

4.2 Facebook

Vi har integreret elementer fra det sociale netværk Facebook på vores webside. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

En oversigt over Facebooks sociale medieelementer findes her:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, etableres der via plugin’et en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider på din Facebook-profil. På den måde kan Facebook knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Yderligere oplysninger kan du finde i Facebooks privatlivspolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger på de sociale medier så omfattende synlige som muligt.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af disse data til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd er som følger: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for Facebook-produkter datasikkerheden. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For yderligere oplysninger se venligst Facebooks brugervilkår og privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/legal/terms/.

4.3 Twitter

På vores sider er funktioner fra tjenesten Twitter integreret. Disse funktioner tilbydes af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Twitters server. Ved at bruge Twitter og funktionen “Re-Tweet” bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt af andre brugere. I den forbindelse overføres der også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter’s brug af dem. For yderligere oplysninger henvises der til Twitter’s privatlivspolitik på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger på de sociale medier så omfattende synlige som muligt.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan nulstille dine indstillinger for databeskyttelse på Twitter under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

4.4 Instagram

På vores side er funktioner fra tjenesten Instagram integreret. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagram. Derfor vil Instagram automatisk blive informeret om dit besøg på vores websted. 

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger på de sociale medier så omfattende synlige som muligt.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling og videregivelse af disse data til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd er som følger: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook eller Instagram værktøjer, og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af Facebook eller Instagram produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For yderligere oplysninger se venligst Instagrams brugervilkår og privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5 LinkedIn

På vores side er funktioner fra tjenesten LinkedIn integreret. Disse funktioner tilbydes af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Når du besøger vores sider, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og LinkedIn-serveren. LinkedIn modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knap, mens du er logget ind på din LinkedIn-konto, kan du linke indholdet af vores sider på din LinkedIn -profil. På den måde kan LinkedIn knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller LinkedIns brug af dem. 

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger på de sociale medier så omfattende synlige som muligt.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

For yderligere oplysninger se venligst LinkedIns brugervilkår og privatlivspolitik:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6 XING

På vores side er funktioner fra XING-netværk integreret. Disse funktioner tilbydes af New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang du går ind på et af vores websteder/sider, der indeholder elementer fra XING, oprettes der en forbindelse med XING-serveren. Så vidt vi ved, resulterer dette ikke i arkivering af dine personoplysninger. Servicen gemmer især ingen IP-adresser og analyserer ingen brugeradfærd.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger på de sociale medier så omfattende synlige som muligt.

Læs venligst XINGs databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING-delingsknappen på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.7 eKomi

Vi bruger teknologi fra eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland ("eKomi") med henblik på udbyder- og produktanmeldelser fra vores kunder og til vores egen kvalitetsstyring. Vi har derfor integreret ratingsoftware fra eKomi på denne hjemmeside. Denne anmeldelsessoftware giver dig mulighed for at efterlade en anonym anmeldelse af din oplevelse hos os, efter at vi har leveret vores service. Til dette formål sendes persondata til eKomi. eKomi sender dig derefter en anmodning om gennemgang. Hvis du indsender en anmeldelse, vil den blive kontrolleret og godkendt af eKomi. eKomi indsamler, opbevarer og bruger også persondata i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser. Til denne tekniske implementering er der indgået en ordrebehandlingsaftale med eKomi. eKomi tager alle organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte disse data. I overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder opbevares disse data og slettes derefter. Du kan finde mere detaljeret information om eKomis databeskyttelse på www.ekomi.de/de/datenschutz. Som en del af din anmeldelse via eKomi kan du indtaste din e-mailadresse, som vi kan bruge til at kontakte dig senere om din anmeldelse. På den måde kan vi f.eks. B. svar individuelt på din kritik, svar på dine spørgsmål eller yde anden hjælp. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er frivilligt at angive din e-mailadresse. Det juridiske grundlag for at bruge dine data til at sende anmeldelses-e-mailen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra a GDPR.

4.8 Pinterest

På denne hjemmeside bruger vi elementer fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Når du tilgår en side, der indeholder et sådant element, etablerer din browser en direkte forbindelse til Pinterests servere. Dette sociale medieelement overfører logdata til Pinterests server i USA. Disse logdata kan indeholde din IP-adresse, adressen på de besøgte websteder, der også indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies. Hvis der er indhentet samtykke, vil ovenstående blive brugt. Service baseret på artikel 6, stk. 1 Letter a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Medmindre der er indhentet samtykke, er brugen af tjenesten baseret på vores legitime interesse i at opnå størst mulig synlighed på sociale medier. Yderligere information om formålet, omfanget og den videre behandling og brug af data af Pinterest samt dine relaterede rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Pinterests databeskyttelsesoplysninger: https://policy.pinterest.com/de/privacy -politik.

 

5. Analyseværktøjer og reklame

 

5.1 Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et trackingværktøj der giver os mulighed for at opsætte tracking på statistikker og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv nogen kundeprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ikke nogen uafhængige analyser. Den administrerer og anvender kun de værktøjer, der er integreret i den. Imidlertid indsamler Google Tag Manager din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager anvendes på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en hurtig og enkel integration og administration af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

5.2 Google Analytics

På vores side er funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics integreret. Disse funktioner tilbydes af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærd på webstedet. I den forbindelse modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, f.eks. sidevisninger, opholdslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Google kan sammenfatte disse data i en profil, som tildeles den pågældende bruger eller dennes enhed.

Google Analytics giver os også mulighed for at registrere dine mus- og scrollbevægelser samt dine kliks og lignende. Google Analytics anvender forskellige modelleringsmetoder til at udvide de indsamlede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics anvender teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk af enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

Vi Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Vi bruger Google Signals. Hver gang du går ind på vores webside, registrerer Google Analytics bl.a. din placering, din søgning på YouTube samt demografiske data (data om besøgende på webstedet). Disse data kan bruges til kundetilpassede reklamer i samarbejde med Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil disse oplysninger blive knyttet til din Google-konto af Google Signal og brugt til at sende dig brugertilpassede reklamer. Oplysningerne bruges også til at udarbejde anonymiseret statistik over vores brugernes adfærd.

Behandling af kontraktoplysninger

Vi har indgået en aftale om behandling af kontraktoplysninger med Google og implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud ved brug af Google Analytics.

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Vi bruger Google Analytics e-commerce tracking. Ved hjælp af e-Commerce tracking kan webstedsoperatøren analysere de besøgendes købsadfærd med det formål at forbedre operatørens online markedsføringskampagner. For at gøre det, bruger vi e-commerce tracking til sporing af forskellige aktiviteter på siden, såsom de afgivne ordrer, de gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og den tid, der er nødvendig for at træffe købsbeslutningen. Google kan samle disse data under et transaktions-id, som tildeles den pågældende bruger eller brugerens enhed.

5.3 Hotjar

På vores side er funktioner fra Hotjar integreret. Disse funktioner tilbydes af Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webside: https://www.hotjar.com). 

Hotjar er et værktøj, der bruges til at analysere din brugeradfærd på vores webside. Hotjar gør det muligt for os at registrere dine mus- og scrollbevægelser samt dine klik. Under denne proces har Hotjar også mulighed for at bestemme, hvor længe din markør forblev i en bestemt position. På grundlag af disse oplysninger udarbejder Hotjar såkaldte heatmaps, som gør det muligt at fastslå, hvilke dele af webstedet vores besøgende foretrækker.

Ved hjælp af Hotjar er vi også i stand til at tracke, hvor længe du har været på en bestemt side på vores websted, og hvornår du har forladt den. Vi kan også tracke, på hvilket tidspunkt du har afbrudt udfyldelsen af en kontaktformular (såkaldte konverteringstragt).

Hotjar kan desuden bruges til indsamling af direkte feedback fra besøgende på webstedet. Denne funktion har til formål at forbedre webstedsoperatørens indhold på siden.

Hotjar anvender teknologier, der gør det muligt at genkende hver enkelt bruger og analysere deres brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk af enheden).

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af denne tjeneste ske på grundlag af vores legitime interesse i at analysere brugernes adfærd for at optimere både webpræsentationen og operatørens reklameaktiviteter.

Deaktivering af Hotjar

Hvis du vil deaktivere Hotjars dataregistrering, skal du klikke på nedenstående link og følge vejledningen angivet under linket: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Vær venligst opmærksom på, at du skal deaktivere Hotjar for hver browser og hver enhed separat.

For yderligere oplysninger om Hotjar og de indsamlede data henviser vi til Hotjars erklæring om databeskyttelse som findes på følgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

5.4 WP Statistics

Vi bruger analyseværktøjet WP Statistics til statistisk evaluering af de besøgendes adgang til webstedet. Dette analyseværktøj udbydes af Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, De Forenede Arabiske Emirater https://veronalabs.com).

WP Statistics kan bruges til at analysere udnyttelsen af vores websted. WP Statistics registrerer i den forbindelse bl.a. logfiler (IP-adresse, referrer, brugerens browser, brugerens oprindelse, den anvendte søgemaskine) og handlinger, som de besøgende på hjemmesiden har foretaget på hjemmesiden (f.eks. klik og visninger).

De data, der indsamles ved hjælp af WP Statistics, gemmes udelukkende på vores egen server.

Anvendelsen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 2 stk. 6, litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd med henblik på at optimere både vores websider og vores reklamer. Hvis der er indhentet et passende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger fra brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

5.5 Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram, der udbydes af Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Google-søgninger eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgeord i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, Google besidder (f.eks. lokalitetsdata og interesser; målgruppemålretning). Vi kan analysere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgeord der resulterede i visningen af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til de respektive klik.

Udnyttelsen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.6 Google AdSense (i "ikke-tilpasset"-tilstand)

På vores websted bruger vi annoncenetværket Google AdSense, der leveres af Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger Google AdSense i "ikke-tilpasset"-tilstand. I modsætning til den tilpassede tilstand er annoncerne ikke baseret på dine tidligere brugeradfærd, og tjenesten genererer ikke en brugerprofil for dig. Tjenesten bruger i stedet såkaldte "kontekstoplysninger" til at vælge de annoncer, som du kan se. De valgte annoncer er for eksempel baseret på din placering, indholdet af det websted, du besøger på det pågældende tidspunkt, eller de søgeord, du bruger. Hvis du vil vide mere om de præcise forskelle mellem tilpasset målretning og målretning, der ikke er blevet tilpasset af Google AdSense, skal du klikke på følgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Husk venligst på, at hvis Google Adsense bruges i den "ikke-tilpasset"-tilstand, er det muligt, at der opbevares cookies eller anvendes tilsvarende genkendelsesteknologier (f.eks. fingeraftryk af enheden).

Anvendelsen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Husk også, at du har mulighed for at tilpasse annonceindstillingerne selv under din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på nedenstående link og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated.

For yderligere oplysninger om Googles annonceringsteknologier henviser vi til følgende link: https://policies.google.com/technologies/ads og https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7 Google Ads Remarketing

På vores side er funktioner fra tjenesten Google Analytics Remarketing integreret. Disse funktioner tilbydes af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores side (f.eks. dine klik på bestemte produkter) for at tildele dig en bestemt målgruppe for annoncering og efterfølgende vise dig relevante onlinetilbud, når du besøger andre onlinetilbud (remarketing eller retargeting).

Desuden er det muligt at forbinde de reklamemålgrupper, der er oprettet med Google Remarketing, med Google's enhedsomfattende funktioner. Dette gør det muligt at vise relevante og kundetilpassede reklamebudskaber afhængigt af dit tidligere brug og browsingmønster på en enhed (f.eks. mobiltelefon) på en måde, der er skræddersyet til dig, samt på alle dine enheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har en Google-konto, har du mulighed for at afvise disse personaliserede reklamer via følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Anvendelsen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For yderligere oplysninger og de relevante databeskyttelsesbestemmelser henvises til Googles databeskyttelsespolitik: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Oprettelse af målgrupper med Google Remarketing Customer Reconciliation funktion

Til oprettelse af målgrupper bruger vi bl.a. Google Remarketing Customer Reconciliation funktion. For at gøre dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konti, vil de relevante annoncer inden for Google-netværket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søgemaskine) blive vist for dem at se.

5.8 Google Conversion-Tracking

På vores side er funktioner fra tjenesten Google Conversion Tracking integreret. Disse funktioner tilbydes af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google Conversion Tracking er vi i stand til at se, om brugeren har gennemført bestemte handlinger. Vi kan f.eks. analysere, hvor ofte der er blevet klikket på bestemte knapper på vores side, og hvilke produkter der er blevet anmeldt eller købt særlig ofte. Formålet med disse oplysninger er at udarbejde konverteringsstatistikker. Vi får at vide, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har gennemført. Vi modtager ingen oplysninger, der gør det muligt for os at identificere brugerne personligt. Google anvender cookies eller tilsvarende genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Anvendelsen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For yderligere oplysninger om Google Conversion Tracking henvises til Googles databeskyttelsespolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.9 Google DoubleClick

På vores side er funktioner fra tjenesten Google DoubleClick integreret. Disse funktioner tilbydes af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (herefter kaldet “DoubleClick”).

Vi bruger Googles tjeneste DoubleClick for at vise målrettede annoncer til brugere i Google-netværket. Annoncer kan skræddersyes til brugerens interesser ved hjælp af DoubleClick. For eksempel kan vores annoncer blive vist over eller under søgeresultater på Google Søgning, der er knyttet til DoubleClick.

For at kunne vise et passende reklameindhold til brugerne, skal DoubleClick genkende den pågældende besøgende, så det kan tildele de besøgte websteder, klik og andre oplysninger om brugernes adfærd til de pågældende brugere. Til dette formål anvender DoubleClick cookies eller tilsvarende genkendelsesteknologier (f.eks. fingeraftryk af enheden). De registrerede oplysninger samles under en pseudonym brugerprofil, således at den pågældende bruger kan få vist interesse for passende reklamer.

Anvendelsen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Det er også muligt at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. Dette kan gøres via følgende link: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10 Meta Pixel

Vi anvender Facebook-pixels til at indsamle dataen om din adfærd på vores hjemmeside. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I henhold til Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

Dette værktøj gør det muligt at spore de besøgende på siden, efter at de er blevet linket til udbyderens websted efter at have klikket på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske- og markedsundersøgelsesformål og til optimering af fremtidige reklamekampagner.

For os som webstedets operatører er de indsamlede data helt anonyme. Vi er ikke i stand til at få indsigt i brugernes identitet. Facebook arkiverer dog oplysningerne og behandler dem, så det er muligt at oprette en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook er i stand til at bruge dataene til egne markedsføringsformål i overensstemmelse med Facebooks dataanvendelsespolitik. Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer på Facebook-sider samt på steder uden for Facebook. Vi har som operatør af denne hjemmeside ingen kontrol over udnyttelsen af sådanne data.

Brugen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.  

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af disse data til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd er som følger: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for Facebook-produkter datasikkerheden. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

For yderligere oplysninger se venligst Facebooks brugervilkår og privatlivspolitik:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også mulighed for at deaktivere remarketing-funktionen "Custom Audiences" i sektionen for annonceindstillinger under følgende link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere alle brugerbaserede annoncer fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance webside: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11 LinkedIn Insight Tag

På vores side er funktioner fra LinkedIn Insight Tag integreret. Denne funktion tilbydes af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling foretaget af LinkedIn Insight tag

Vi bruger LinkedIn Insight tag-funktion til at indsamle oplysninger om besøgende på vores websted. Når en besøgende på webstedet er registreret på LinkedIn, kan vi analysere de vigtigste faglige data (f.eks. karriereniveau, virksomhedsstørrelse, land, placering, branche og jobtitel) om vores besøgende på webstedet for at hjælpe os med en bedre tilpasning af vores websted til den relevante målgruppe. Vi kan også bruge LinkedIn Insight-tags til at måle, om besøgende på vores websteder foretager et køb eller udfører andre handlinger (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også udføres over forskellige enheder (f.eks. fra pc til tablet). LinkedIn Insight Tag har også en retargeting-funktion, der gør det muligt for os at vise målrettede annoncer til besøgende på vores websted uden for webstedet. Ifølge LinkedIn sker der ingen identifikation af den person, som annoncen eller annoncerne er rettet til.

LinkedIn indsamler også selv såkaldte logfiler (URL, henvisnings-URL, IP-adresse, enheds- og browseregenskaber og tidspunkt for adgang). IP-adresserne forkortes eller (hvis de bruges til at nå LinkedIn-medlemmer på tværs af enheder) hashedes (pseudonymiseres). LinkedIn-medlemmernes direkte identifikatorer slettes af LinkedIn efter syv dage. De resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden 180 dage.

De data, der indsamles af LinkedIn, kan ikke tildeles specifikke personer af os som webstedsoperatør. LinkedIn gemmer de indsamlede personoplysninger om besøgende på webstedet på sine servere i USA og bruger dem i forbindelse med sine egne reklameforanstaltninger. Du kan finde flere oplysninger i LinkedIns politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Retsgrundlag

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Indsigelse mod anvendelse af LinkedIn Insight Tag

Du har en mulighed for at gøre indsigelse mod LinkedIns analyse af brugsadfærd og målrettet annoncer på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Desuden kan LinkedIn-medlemmer kontrollere brugen af deres personlige data til reklameformål under deres kontoindstillinger. For at forhindre LinkedIn i at sammenkoble data, der indsamles på vores webside, med din LinkedIn-konto, skal du logge ud af din LinkedIn-konto, før du besøger vores websted.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

DATABEHANDLING TIL REKLAMEFORMÅL

På grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR har den dataansvarlige en legitim interesse i databehandlingen til reklameformål. Med henblik på en personlig kundetilgang forbeholder vi os retten til at bruge dit fornavn, efternavn, fødselsdato, gade, postnummer og by. Varigheden af opbevaring af personoplysninger til reklameformål skal udledes af princippet om, hvorvidt opbevaringen er nødvendig for reklametilgangen. Vi følger princippet om sletning af data senest to år efter, at de ikke længere anvendes til reklameformål.

Vores egne reklameformål og tredjeparters reklameformål

Hvis du har indgået en aftale med os eller har fået tilsendt reklamemateriale, registrerer vi dig som en eksisterende kunde eller en interesseret partikel I disse tilfælde bruger vi dit navn og din adresse for at kunne sende dig oplysninger om nye produkter og tjenester. Inden for rammerne af vores legitime interesser forbeholder vi os ret til at videregive dine kontaktoplysninger til virksomheder vi samarbejder med og evt. til udvalgte aftalepartnere, så de også kan informere dig om deres produkter. 

Interessebaseret annoncering

Vi kategoriserer og tilføjer yderligere oplysninger til din kundeprofil for at sikre, at du kun modtager de annoncer, der er af interesse for dig. Til dette formål anvendes statistiske oplysninger samt oplysninger om dig (f.eks. grundlæggende data under din kundeprofil). Formålet er at sende dig reklamer, der udelukkende er rettet mod dine behov, og derfor ikke at forstyrre dig med anonncer der matcher ikke dine interesse.

Behandling af reklameudsendelser

Reklameudsendelserne behandles på vores vegne af en tjenesteudbyder, som vi videregiver dine oplysninger til dette formål.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til ovennævnte formål helt gratis og særskilt for den pågældende kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Til dette formål er det nok at sende en e-mail eller et brev til de ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du gør indsigelse, vil den pågældende kontaktadresse blive blokeret for yderligere databehandling til reklameformål. Vi gør opmærksom på, at reklamemateriale i undtagelsestilfælde stadig kan blive sendt midlertidigt efter modtagelsen af din indsigelse. Dette skyldes teknisk set den nødvendige leveringstid for reklamer og betyder ikke, at vi ikke vil gennemføre din indsigelse.

5.12. SKILDVAGT

Vi bruger tjenesten Sentry af Functional Software, Inc., Sentry 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA ( herefter kaldet "Sentry") til logning af fejl inden for rammerne af vores legitime interesse i et teknisk fejlfrit online-tilbud og dets økonomisk effektive planlægning og optimering i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR.

Vi bruger Sentry til at indsamle anonymiserede data om fejl og nedbrud med henblik på at sikre systemets stabilitet. Til dette formål indsamler Sentry også dine brugsdata, såsom dit operativsystem, den software der er installeret på din enhed, din IP-adresse, din browsertype eller det tidligere besøgte websteder ("henvisende URL"). Disse data indsamles af Sentry under pseudonymitet og derfor kan vi ikke identificere dig som bruger.  

Derudover kan dine data blive overført til USA. Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Sentry, hvorefter Sentry behandler dine data i overensstemmelse med vores instruktioner. I denne aftale er det også fastsat, at Sentrys videregivelse af data til USA kun finder sted inden for rammerne af de almindelige aftaleklausuler.

For yderligere informationer om Sentrys privatlivspolitik bedes du besøge https://sentry.io/privacy/.

5.13 Outbrain

På vores side er funktioner fra tjenesten Outbrain integreret. Udbyderen er Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3. sal, New York, NY 10011, USA (herefter kaldet “Outbrain”).

Hver gang du besøger et websted, som Outbrain er blevet integreret i, vil Outbrain oprette en pseudonym brugerprofil (bruger-id), hvor det indhold, du har set eller læst, bliver arkiveret. Som følge heraf kan vores websted eller andre websteder, som Outbrain er blevet integreret i, anbefale andet indhold, der passer til de anførte interesser, eller vise reklamer. Til dette formål vil din enhedstype, din IP-adresse, den type browser du bruger, besøgte websteder, læste artikler og enheds-id blive arkiveret og samlet under dit bruger-id.

Herudover bruger vi Outbrain Pixel. Hver gang du besøger vores hjemmeside, kan vi ved hjælp af denne pixel finde ud af, om du allerede har et Outbrain-bruger-id. Denne handling gør det muligt for annoncører fra Outbrains annoncenetværk at måle effektiviteten af deres kampagner.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR; Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både webpræsentation og markedsføringsaktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til Outbrains privatlivspolitik om databeskyttelse: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Og hvis du klikker på følgende link, får du en liste over alle anvendte cookies: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Hvis du ønsker at se din Outbrain-brugerprofil eller foretage ændringer i den, bedes du klikke på følgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

5.14. TikTok 

Behandling af personoplysninger

TikTok er et socialt netværk, hvor brugere kan dele korte videoer med sang-efterligning og andre slags videoer, oftest med et musikalsk underlæg.

TikTok ejes af det kinesiske selskab ByteDance.

TikToks privatlivspolitik udgør det grundlag, som TikTok anvender til at behandle alle data, som TikTok indsamler fra brugere eller som stilles til rådighed af brugere.

I henhold til privatlivspolitikken er TikTok Technology Limited ("TikTok Ireland") og TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok UK") de dataansvarlige for personoplysningerne. I privatlivspolitikken er ovennævnte virksomheder normalt benævnt "TikTok", "vi" eller "os".

Hvis du har afgivet samtykke med henblik på markedsføring, vil TikTok bruge dine data til at vise dig personligt tilpassede reklamer.

Retsgrundlag

Den personligt tilpassede reklamer som TikTok viser er baseret på dit samtykke. I alle andre tilfælde behandler TiKTok brugeroplysninger på grundlag af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b i GDPR), som følge af en interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR) eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c i GDPR). Samtykke kan tilbagekaldes af brugeren, og der kan gøres indsigelse mod databehandling på grundlag af en interesseafvejning i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR. For nærmere oplysninger henvises til TikToks privatlivspolitik og brugsbetingelser (se link nedenfor).

Formål

TikTok behandler personoplysninger til forskellige formål, herunder for at kunne levere sine tjenester, informere brugerne om eventuelle ændringer i tjenesterne, yde support til brugerne, give brugerne mulighed for at dele deres indhold med andre brugere, udvikle nye tjenester eller opfylde juridiske forpligtelser.

TikTok indsamler bl.a. følgende personoplysninger: profiloplysninger, oplysninger om brugernes indhold og forbrug, oplysninger om brugernes omtrentlige placering samt oplysninger om brugernes kontakter/venner.

For nærmere oplysninger henvises til TikToks privatlivspolitik og brugsbetingelser (se link nedenfor).

Oplagringens varighed

TikTok opbevarer brugernes oplysninger så længe det er nødvendigt for at levere tjenesten til brugerne, for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og for at udøve sine rettigheder med hensyn til de pågældende oplysninger. I tilfælde af at brugeroplysninger ikke er nødvendige for at levere tjenesten, opbevares brugeroplysningerne kun af TikTok så længe TikTok har et legitimt forretningsmæssigt formål med at opbevare sådanne oplysninger.

Når en bruger anmoder TikTok om at slette sin konto, vil kontoen i første omgang blive deaktiveret i et par uger. Derefter bliver kontoen slettet. I denne proces vil brugernes personlige data vedrørende beskedsfunktionen i appen også blive slettet. Beskeder, som du har sendt til andre brugere af TikTok-tjenesten, vil fortsat være gemt på deres enheder.

I sin privatlivspolitik (se link nedenfor) gør TikTok også opmærksom på eventuelle længere sletnings- eller opbevaringsperioder.

Tilbagekaldelse, indsigelse og ophør af databehandling

TikTok giver sine brugere mulighed for at styre og administrere deres egne data (personoplysninger) via indstillingerne. TikTok tilbyder også sine brugere automatiserede informationstjenester, der giver dig mulighed for at få oplysninger om, hvordan dataene behandles. Inden for rammerne af de juridiske krav har du også ret til at få dine data slettet og rettet, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data eller få anvendelsen begrænset samt tilbagekalde de samtykker, som du har afgivet.

Supplerende bemærkning

Det skal bemærkes, at TikToks brugsbetingelser og privatlivspolitik kan ændres uden varsel. Derfor skal du sørge for at holde dig ajour med dette emne regelmæssigt. Curaden er ikke ansvarlig for aktualitet, nøjagtighed eller fuldstændighed af ovennævnte oplysninger, som vedrører TikToks brugsbetingelser og privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik er her for at give de påkrævede oplysninger i henhold til artikel 12 ff. i GDPR i det omfang hvor Curaden bruger tjenester fra TikTok til at integrere videoer på et af vores websteder eller hvor TikTok bruges af vores medarbejdere til kunder.

TikTok Brugsbetingelser:

https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Privatlivspolitik:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Spørgsmål om TikToks privatlivspolitik:

For brugere, der har spørgsmål om TikToks privatlivspolitik, eller som ønsker at kontakte TikToks databeskyttelsesansvarlige, har TikTok en kontaktformular, der er tilgængelig via linket til Privatlivspolitikken.

5.15 Brandwatch

Vi bruger tjenesterne fra Brandwatch Group - Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Storbritannien ("Brandwatch") til at indsamle oplysninger fra opslag på sociale medier eller produktanmeldelser offentliggjort på andre platforme for forbrugeranmeldelser end TrustPilot om vores produkt eller tjenester, der direkte omtaler Curaden. Oplysningerne indsamlet af Brandwatch er offentligt tilgængelige og kontrolleres derfor direkte af forfatteren eller udgiveren. Brandwatch modtager og sender os kun indholdet af indlægget eller anmeldelsen: ingen andre personlige data behandles af Brandwatch som en del af disse behandlingsaktiviteter. For mere information om Brandwatchs privatlivspraksis, se venligst virksomhedens privatlivspolitik.

Brandwatch og ProductBoard kan overføre personlige data til et tredjeland i forbindelse med levering af deres tjenester. Yderligere oplysninger om sådanne overførsler kan findes i denne fortrolighedspolitik.

5.16 UXCam

Vi bruger UXCam, UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, Californien, USA, til at lave heat maps, optage sessioner og hvordan brugere gennemser flere sider for at gøre dem mere brugervenlige, måle rækkevidde og udføre markedsundersøgelser. Vi bruger appanalyseværktøjet fra UXCam til dette formål.

UXCam behandler kun data som databehandler i overensstemmelse med vores instruktioner og ikke til egne formål. Hvis applikationen bruger sporingsmekanismer eller brugerprofiler, vil vi kun bruge denne applikation, hvis du har givet os dit forudgående samtykke til at gøre det.

5.17 Windsor.ai

Vi bruger Windsor.ai, en software fra Windsor Group AG med hovedkvarter i Baar, Schweiz, som gør det muligt for os at hente generelt eller offentligt tilgængelige data samt personlige data fra forskellige datakilder via en API-grænseflade. Dataene opbevares på fysiske servere placeret i EU, behandles og klargøres og stilles til rådighed for os på en standardiseret måde til genfinding. Du kan finde mere information om databeskyttelse på Windsor.ai-webstedet: https://windsor.ai/privacy-statement/

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Vi har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både vores hjemmeside og vores annoncering. Hvis der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG, i det omfang samtykket kræver opbevaring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. B. Enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

6. Nyhedsbrev

 

6.1 Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal vi have din e-mailadresse samt de oplysninger, der gør det muligt for os at tjekke om du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbreve fra os. Eventuelle yderligere oplysninger må kun indsamles på frivillig basis. Til levering af vores nyhedsbreve samarbejder vi med følgende tjenesteudbydere:

6.2 Delt brug af kundedata fra Curaden AG

Vi er en kontraktlig partner i Curaden AG-koncernen, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Schweiz. Curaden AG udvikler vores produkter og tjenester og stiller dem til rådighed for os. Sammen med Curaden AG designer vi også vores reklameforanstaltninger samt nyhedsbreve og vores hjemmesider. Vi indsamler kundedata såsom e-mailadresser til brug for reklameformål og generel kommunikation i fællesskab med Curaden AG og er fælles dataansvarlige i henhold til § 26 GDPR. Indsamling og behandling af data er baseret på § 6, stk. 1, f) GDPR. Vi og Curaden AG skal sørge for de oplysninger, der kræves i henhold til art. 13 og 14 DS-GVO tilgængelig for de registrerede gratis i en præcis, gennemsigtig, forståelig og let tilgængelig form i et klart og enkelt sprog. I den forbindelse skal hver part give den anden part alle nødvendige oplysninger fra dens indflydelsessfære.

6.3 Mailchimp

Vi bruger Mailchimp til at udsende vores nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Når du indtaster dine data for at tilmelde dig vores nyhedsbrev (f.eks. din e-mailadresse), vil disse data blive gemt på MailChimp’s servere i USA.

Anvendelsen af Mailchimp-værktøjet gør det muligt for os at analysere resultaterne af vores nyhedsbreve. Når du åbner en e-mail sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (kendt som en web beacon) forbindelse til MailChimp’s servere i USA. Dette gør det muligt at fastslå, om et nyhedsbrev er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Der registreres også tekniske oplysninger på det tidspunkt (f.eks. åbningstidspunkt, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den pågældende modtager. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevs-kampagner. Resultaterne af sådanne analyser kan bruges til en bedre tilpasning af de fremtidige nyhedsbreve.

Hvis du ikke ønsker at tillade en sådan analyse fra Mailchimp, bedes du afmelde dig vores nyhedsbreve. Det kan du gøre ved at klikke på linket ”afmeld”, som du finder nederst i nyhedsbrevene.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, der er gemt hos os med henblik på din tilmelding til nyhedsbrevet, vil blive opbevaret på vores servere, indtil du afmelder dig vores nyhedsbreve, og vil blive slettet fra nyhedsbrevslisten, så snart du afmelder dig nyhedsbrevet. De data, der er gemt til andre formål, forbliver upåvirket.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger findes her: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ og https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Efter at du har afmeldt dig vores nyhedsbrevsliste, kan din e-mailadresse blive gemt på vores eller tjenesteudbyderens sorte liste, hvis en sådan handling er nødvendig for at forhindre fremtidige udsendelser. Oplysningerne fra den sorte liste anvendes kun til dette formål og sammenlægges ikke med andre oplysninger. Dette er i både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR). Opbevaringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaring af dine data, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Flere oplysninger om MailChimps privatlivspolitik findes på følgende link: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

6.4 SendGrid/Twilio

Vi bruger den cloud-baserede e-mailmarkedsføringssoftware SendGrid fra Twilio til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 München. SendGrid er en tjeneste, hvormed forsendelse af nyhedsbreve kan organiseres og analyseres. De data, som du indtaster med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes på SendGrids servere.

De servere, som SendGrid bruger til databehandling, er bl.a. placeret i USA, hvilket betyder, at din e-mailadresse kan blive overført til deres amerikanske servere. Hvis du vil lære nærmere om, hvad SendGrid gør for at overholde EU's databeskyttelsesregler, henvises du til deres privatlivspolitik: https://www.twilio.com/legal/privacy and https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Vores nyhedsbreve, der sendes med SendGrid, giver os mulighed for at analysere modtagernes adfærd. Vi kan bl.a. analysere, hvor mange modtagere åbner et nyhedsbrev, og hvor ofte de klikker på forskellige links angivet i nyhedsbrevet. Ved hjælp af såkaldt konverteringssporing kan det også analyseres, om en foruddefineret handling (f.eks. indkøb af et produkt på vores hjemmeside) har fundet sted, efter at modtageren har klikket på et link i nyhedsbrevet. 

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Hvis du ikke ønsker at være en del af en sådan analyse udført af SendGrid, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål stiller vi et tilsvarende link til rådighed i hver enkelt nyhedsbreve. Desuden kan du også afmelde dig nyhedsbrevet direkte på webstedet.

Vi gemmer de data, som du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, indtil du afmelder nyhedsbrevet, og de slettes fra vores servere samt fra SendGrid-serverne, så snart du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Data, som er blevet gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket.

 

7. Plugins og værktøjer

 

7.1 YouTube med forbedret beskyttelse af personlige oplysninger

Vi anvender videoer fra YouTube, som er indlejret på vores webside. Udbyderen af denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. YouTube oplyser, at der i en sådan tilstandkun overføres oplysninger til YouTube-serveren kun hvis du har set den pågældende video. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsesordning. Uanset om du ser en video, opretter YouTube således en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser den eller ej.

Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du starter en video, kan YouTube desuden gemme forskellige cookies på din enhed eller anvende tilsvarende genkendelsesteknologier (f.eks. fingeraftryk af enheden). På denne måde kan YouTube få oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre svindelforsøg.

Om nødvendigt kan der udløses yderligere databehandlingsprocesser efter starten af en YouTube-video, som vi ikke har nogen kontrol over.

YouTube bruges til at præsentere vores online-tilbud på en tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger på YouTube findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2 Vimeo (Do-Not-Track)

Vi bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hver gang du besøger en af vores sider, der er udstyret med en Vimeo-video, oprettes der en forbindelse til Vimeos servere. Dette fortæller Vimeo-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Desuden får Vimeo din IP-adresse. Vi har dog indrettet Vimeo på en sådan måde, at Vimeo ikke kan spore dine brugeraktiviteter og kan derfor ikke placerer nogen cookies.

Brugen af Vimeo sker for at sikre en tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om en tilsvarende samtykkeerklæring (f.eks. vedrørende lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC) og ifølge Vimeo på “legitime forretningsinteresser”. Flere oplysninger findes under følgende link: https://vimeo.com/privacy.

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy

7.3 Google Maps

Vi bruger Googles korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Din IP-adresse registreres for at gøre det muligt at bruge Google Maps-funktionerne. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du tilgår Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores online-indhold på en tiltalende måde dvs. til at gøre det nemt at finde de steder, som vi angiver på vores side. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Hvis et passende samtykke er indhentet, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Flere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.4 Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter kaldet “reCAPTCHA”) på vores webside. Denne tjeneste tilbydes af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

reCAPTCHA har til formål at hjælpe med at sikre sig at man er et menneske og ikke en “Spam robot” f.eks. ved udfyldelse af kontaktformularen. For at afgøre dette analyserer reCAPTCHA de besøgende på webstedet på baggrund af flere forskellige parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart den besøgende går ind på siden. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række forskellige data (f.eks. IP-adresse, hvor meget tid den besøgende har brugt på webstedet, eller brugernes interaktion med websiden ligesom cursorbevægelser). De data, der spores i forbindelse med sådanne analyser, sendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kører helt i baggrunden. De besøgende på webstedet får ikke besked om, at der er en analyse i gang.

Data opbevares og analyseres på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte operatørens websteder mod misbrug af automatiseret spionage og mod spam. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA i Googles Databeskyttelseserklæring og Brugervilkår: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

7.5 Wordfence

På vores side er funktioner fra tjenesten Wordfence integreret. Disse funktioner tilbydes af Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (herefter kaldet “Wordfence”).

Wordfence er designet til at beskytte vores websted mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. For at opnå dette etablerer vores websted en permanent forbindelse med Wordfence-servere, som kontrollerer og blokerer deres databaser mod adgang til vores websted.

Anvendelsen af Wordfence er baseret på artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive beskyttelse af sit websted mod cyberangreb. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

7.6 ManageWP

Vi administrerer vores webside ved hjælp af et online værktøj ManageWP. Udbyderen er GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Serbien (herefter kaldet ManageWP).

Ved hjælp af ManageWP kan vi bl.a. overvåge sikkerheden og ydeevnen på vores side samt generere automatiske sikkerhedskopier. ManageWP har derfor adgang til alt indhold på hjemmesiden, herunder vores databaser. ManageWP bliver hostet på udbyderens servere.

Anvendelsen af ManageWP er baseret på artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i et websted, der fungerer så effektivt og sikkert som muligt. Hvis et passende samtykke er blevet indhentet, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

7.7 Registrering med Apple ID

Du kan vælge at registrere dig med dit Apple-id. "Log ind med Apple" er en tjeneste, der tilbydes af Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (i det følgende benævnt "Apple"). Hvis du vælger "Log ind med Apple", behandler vi dine data på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1, pkt. 1 lit. en GDPR. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Apple i denne privatlivspolitik.

Hvis du bruger "Log ind med Apple", vil vi modtage information om dit navn og din e-mailadresse.

Apple behandler og overfører dine data til USA (se afsnit A. 2). Vi har indgået standardkontraktklausuler godkendt af EU-Kommissionen med Apple for at give tilstrækkelige garantier for overførslen i henhold til art. 46 stk. 2 lit. c GDPR.

 

8. E-handel og betalingsudbydere

 

8.1 Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at oprette, indrette og tilpasse vores kontraktmæssige forhold. Der indsamles, behandles og anvendes kun de data med personlige henvisninger til anvendelsen af dette websted (brugsdata), hvis det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugerne at benytte vores tjenester, eller for at fakturere brugeren. Retsgrundlaget for disse behandlinger er artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er afsluttet eller forretningsforbindelsen er bragt til ophør. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver uændrede.

8.2 Overførsel af data ved indgåelse af en kontrakt for onlinebutikker, forhandlere og forsendelse af varer

Når du bestiller varer hos os, videregiver vi dine personlige oplysninger til det transportfirma, der har fået overdraget leveringen, og til den udbyder af betalingstjenester, der har fået overdraget betalingsbehandlingen. Kun de data, som den pågældende tjenesteudbyder har brug for for at udføre sin opgave, vil blive videregivet. Retsgrundlaget herfor er artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Hvis du har givet det tilsvarende samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1, litra a i DSGVO, overdrager vi din e-mailadresse til det transportfirma, der har fået overdraget leveringen, så de kan informere dig pr. e-mail om din ordres leveringsstatus. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

8.3 Overførsel af data ved indgåelse af kontrakter om levering af tjenesteydelser og digitalt indhold

Personoplysninger deles med tredjeparter kun hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandlingen; f.eks. med det pengeinstitut, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere dataoverførsel må ikke finde sted eller må kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det. Dine data må ikke deles med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til markedsføringsformål.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR, som tillader databehandling til opfyldelse af en kontrakt eller til foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

8.4 Kreditkontrol

I tilfælde af betaling via faktura eller enhver anden betalingsmetode, hvor vi foretager forudbetalinger, kan vi foretage en kreditkontrol (scoring). Til dette formål overfører vi dine indtastede data (f.eks. navn, adresse, alder eller bankoplysninger) til et kreditbureau. På grundlag af disse data bestemmes sandsynligheden for misligholdelse af en betaling. I tilfælde af en for stor risiko for manglende betaling kan vi afvise den pågældende betalingsmetode.

Kreditvurderingen foretages på grundlag af opfyldelsen af kontrakten (artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR) samt til forebyggelse af betalingsmisligholdelse (berettiget interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR). Hvis der er indhentet samtykke, foretages kreditvurderingen på grundlag af dette samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

8.5 Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores websted. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på at behandle betalingen. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser fra de respektive udbydere gælder for disse transaktioner. Betalingstjenesteudbyderne anvendes på grundlag af artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en så smidig, bekvem og sikker behandling af betalinger som muligt (artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR). I det omfang der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen; samtykker kan til enhver tid tilbagekaldes med henblik på fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/udbydere af betalingstjenester inden for rammerne af denne hjemmeside:

8.6 PayPal

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter kaldet “PayPal”).

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Flere oplysninger findes i i PayPals fortrolighedspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

8.7 Stripe

Udbyderen af denne betalingstjeneste i EU er Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter kaldet “Stripe”).

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Yderligere oplysninger findes i Stripes fortrolighedspolitik: https://stripe.com/de/privacy.

8.8 Øjeblikkelig Sofort-overførsel

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (herefter kaldet “Sofort GmbH”). Ved hjælp af “Sofortüberweisung”-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden “Sofortüberweisung”, skal du sende PIN-koden samt et gyldigt transaktionsnummer til Sofort GmbH, som dermed kan logge ind på din netbank-konto. Sofort GmbH tjekker saldoen på din konto automatisk efter at du har logget ind og foretager overførslen til os ved hjælp af det indsendte transaktionsnummer. Derefter modtager vi straks en transaktionsbekræftelse. Ud over PIN-koden og transaktionsnummeret overføres der til Sofort GmbH også de betalingsoplysninger, som du har indtastet, samt dine personlige oplysninger. De personlige oplysninger, der overføres, er: dit for- og efternavn, adresse, telefonnummer(e), e-mailadresse, IP-adresse og eventuelt andre oplysninger, der er nødvendige for behandling af betalinger. Overførslen af disse oplysninger er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre forsøg på svindel. For nærmere oplysninger om betaling med øjeblikkelig Sofort-overførsel henvises til følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

8.9 Unzer

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (herefter kaldet “Unzer”).

Yderligere oplysninger findes i Unzers fortrolighedspolitik: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10 American Express

Udbyderen af denne betalingstjeneste er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (herefter kaldet “American Express”).

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførsel af data til USA er baseret på de bindende virksomhedsregler. Flere oplysninger findes her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Endu flere oplysninger findes i American Express' fortrolighedspolitik: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11 Mastercard

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (herefter kaldet “Mastercard”).

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførsel af data til USA er baseret på Mastercards bindend virksomhedsregler, som du kan finde nærmere oplysninger om her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12 VISA

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (herefter kaldet “VISA”).

Det Forenede Kongerige betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Det Forenede Kongerige har et databeskyttelsesniveau, der svarer til niveauet i Den Europæiske Union.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger findes her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Du kan finde flere oplysninger i VISA's politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13 PayU

Curaden tilbyder betalingsmuligheder via PayU, MIH PayU B.V. med hovedsæde i Amsterdam, Nederlandene, med registreringsnummer 52117839 ("PayU"), såsom forudbetaling, betaling med kreditkort og betaling på regning. Til dette formål kan betalingsdata overføres til PayU. For yderligere oplysninger om denne betalingstjenesteudbyders behandling af personoplysninger henvises til PayUs privatlivspolitik: https://corporate.payu.com/privacy/

8.14. Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, vil dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen med det formål at gennemføre betalingen. For disse transaktioner gælder de respektive kontraktlige og databeskyttelsesbestemmelser for de respektive udbydere. Betalingstjenesteudbyderne anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til den problemfriste, mest bekvemme og sikre betalingsproces muligt (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Vi bruger følgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere inden for rammerne af denne hjemmeside:

8.15. Apple Pay

Betalingstjenesteudbyderen er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Du kan finde Apples privatlivspolitik på: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

8.16. Google Pay

Betalingstjenesteudbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Du kan finde Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

8.17. Amazon Pay

Betalingstjenesteudbyderen er Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Nærmere oplysninger om behandling af dine personlige data kan findes i Amazon Pay's privatlivspolitik under følgende link: https://pay.amazon.co.uk/?ld=1

8.18 Efterbetaling

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Tyskland.

Detaljer kan findes i følgende privatlivspolitik:

https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/en_de/default.

8.19 Taboola

Vores hjemmeside bruger indbyggede annonceringsteknologier fra Taboola Inc, Taboola Europe Limited Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK, til konverteringssporing og remarketing. En cookie placeres på din computer af udbyderen. Disse cookies bruges ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger visse af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og udbyderen genkende, at nogen har klikket på annoncen og blevet omdirigeret til vores side.

Remarketingfunktionen bruges også til at præsentere interessebaserede annoncer for besøgende på webstedet som en del af det native advertising-netværk. Men hvis du ikke ønsker at bruge remarketingfunktionen, kan du altid deaktivere den ved at foretage de relevante indstillinger på https://www.taboola.com/privacy-policy.

Brugen af Taboola er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive kundestyring og kundekommunikation som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dataoverførsel til tredjelande uden for EU er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes i Taboolas privatlivspolitik: https://www.taboola.com/privacy-policy.

  

9. Onlinebaserede audio- og videokonferencer (Konferenceværktøjer)

 

9.1 Databehandling

Et af de værktøjer, vi bruger til at kommunikere med vores kunder, er onlinekonferencer. De enkelte værktøjer, vi bruger, er anført nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller audiokonference via internettet, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet af os og udbyderen af det pågældende konferenceværktøj. Konferenceværktøjerne indsamler alle de data, som du giver/indtaster for at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Desuden behandler konferenceværktøjerne konferencens varighed, start- og sluttidspunktet (tidspunktet) for deltagelse i konferencen, antallet af deltagere og andre "kontekstuelle oplysninger" i forbindelse med kommunikationsprocessen (metadata).

Desuden behandler udbyderen af værktøjet alle de tekniske data, der er nødvendige for at behandle onlinekommunikationen. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-id'er, enhedstype, type af enhed, type af operativsystem og -version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestype.

Hvis indhold deles, uploades eller på anden måde gøres tilgængeligt i værktøjet, vil det også blive gemt på værktøjsudbydernes servere. Sådant indhold omfatter navnlig cloud-optagelser, chat/ instant messages, voicemails, uploadede fotos og videoer, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles under brug af tjenesten.

Bemærk venligst, at vi ikke har fuld kontrol over de anvendte værktøjers databehandlinger. Vores muligheder afhænger i høj grad af den pågældende udbyders virksomhedspolitik. For yderligere oplysninger om konferenceværktøjernes databehandling henvises til databeskyttelseserklæringerne for de respektive anvendte værktøjer, som vi har anført under denne tekst.

9.2 Formål og retsgrundlag

Konferenceværktøjerne bruges til at kommunikere med potentielle eller eksisterende aftalepartnere eller til at tilbyde visse tjenester til vores kunder (artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR). Desuden anvendes værktøjerne til at forenkle og fremskynde kommunikationen med os eller vores virksomhed (legitim interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR). I det omfang der er anmodet om samtykke, anvendes de pågældende værktøjer på grundlag af dette samtykke; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

9.3 Opbevaringsperiode

De data, som vi indsamler direkte via video- og konferenceværktøjerne, slettes fra vores systemer, så snart du anmoder os om at gøre det, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller når formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant. Lagrede cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Dette berører ikke obligatoriske, lovpligtige opbevaringsperioder.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til deres egne formål. For nærmere oplysninger bedes du kontakte operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

9.4 Anvendte konferenceværktøjer

Vi bruger følgende konferenceværktøjer:

9.5 Webex

Vi bruger Webex. Udbyderen af denne tjeneste er Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Det kan ikke udelukkes, at data behandlet via Webex vil blive overført til tredjelande (f.eks. USA). Webex har Binding Corporate Rules (BCR), som er blevet godkendt af de nederlandske, polske, spanske og andre relevante europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Det er bindende virksomhedsregler, der legitimerer overførsel af data inden for virksomheden til tredjelande uden for EU og EØS: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html og https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

For flere oplysninger om databehandling henvises til Webex' fortrolighedspolitik: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte tjenesteyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

  

10. Vores egne tjenester

 

10.1 Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller via onlineansøgningsformularen). I det følgende informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige oplysninger, der indsamles som led i ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil blive udført i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

10.2 Oplysninger om omfanget og formålet med dataindsamling

Når du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilhørende personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.) i det omfang, det er nødvendigt for at træffe beslutning om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget herfor er § 26 BDSG i henhold til tysk ret (indledning af et ansættelsesforhold), artikel 6 stk. 1 litra b GDPR (generel kontraktindledning) og - hvis du har givet dit samtykke - artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personlige oplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning. 

Hvis ansøgningen godkendes, vil de af dig indsendte data blive gemt i vores databehandlingssystemer på grundlag af § 26 BDSG og artikel 6 stk. 1, litra b i GDPR med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet.

10.3 Opbevaringsperiode for oplysningerne

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, hvis du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de oplysninger, du har givet os, på grundlag af vores legitime interesser (artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR) i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Dataene slettes derefter, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Denne opbevaring tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er åbenbart, at oplysningerne vil være nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), slettes oplysningerne først, når formålet med den fortsatte opbevaring ikke længere er gældende.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

10.4 Adgang til ansøgerkredsen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan det være muligt at inkludere dig i vores ansøgerpulje. I tilfælde af optagelse vil alle dokumenter og oplysninger fra ansøgningen blive overført til ansøgerpuljen med henblik på at kontakte dig, hvis der er ledige stillinger, der passer til dig.

Optagelse i ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR). Det er frivilligt at give sit samtykke, og det er ikke forbundet med den nuværende ansøgningsproces. Den registrerede kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sit samtykke tilbage. I dette tilfælde slettes oplysningerne fra ansøgerpuljen uigenkaldeligt, medmindre der er juridiske grunde til at opbevare dem.

Oplysningerne fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at der er givet samtykke.

 

 

 

 

 

Disse oplysninger er blevet oversat af hensyn til de involverede parters bekvemmelighed. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den oversatte version og den originale engelske version, har den engelske version forrang og betragtes som den juridisk bindende og autoritative version. Det anerkendes hermed, at oversættelsen er blevet genereret ved maskinoversættelse, og selvom der er blevet gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, gives der ingen garantier vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oversættelsen.