GENERELLE SALGSBETINGELSER PÅ DENNE HJEMMESIDE

1    OMRÅDE
2    REGISTRERING
3    DANNELSE AF KONTRAKT
4    PRISER
5    AFHENTNING FRA FORRETNINGSSTEDET
6    LEVERING, FRAGTFORSENDELSE
7    TILDELING AF RETTIGHEDER TIL BRUGEN AF DIGITALT INDHOLD OG SOFTWARELICENSER
8    RESERVATION AF SKØDE, OPSIGELSE AF KONTRAKT
9    EFFEKTIV PERIODE OG OPSIGELSE AF KONTRAKTEN I TILFÆLDE AF ABONNEMENTSAFTALER
10  AFLEVERINGSDATO OG BETALING
11  LOVPLIGTIG TILBAGEKALDELSESRET FOR CURADEN / CURAPROX-VARER
12  GARANTI OG ANSVAR
13  ADRESSER
14  PRIVATLIV, OPHAVSRET, VAREMÆRKER

Version af: April 27, 2020

1) OMRÅDE

Disse salgsbetingelser er gyldige for forretningsforbindelser mellem Curaden Scandic Aps, en filial til Curaden AG, (herefter: Curprox/Curaden) og forbrugere eller virksomheder (herefter: ”kunde” eller ”kunder”) i den seneste tilgængelige version, når du åbner hjemmesiden eller bestiller produkter med hensyn til de produkter, som vises af Curaprox/Curades i onlinebutikken.

Disse salgsbetingelser gælder, mutatis mutandis, til kontrakter for betingelserne for digitalt indhold, softwarelicenser eller kuponer, medmindre andet er aftalt. Når softwarelicenser leveres, er det sælgerens pligt at forsyne med en licensnøgle, som gør det muligt at bruge det solgte software. Kunden erhverver ingen ejendomsret til softwareprogrammet. I forhold til kendetegnende ved softwareprogrammet er den relevante produktbeskrivelse autoritær.

Disse salgsbetingelser gælder til kontrakter omhandlende produkter (varer eller tjenester) leveret i form af enten en engangslevering eller en løbende levering (”abonnementsaftale”). I tilfælde af en abonnementsaftale forpligter Curaprox/Curaden sig til at levere det påkrævede produkt igennem hele den aftale periode for kontrakten.

Fra tid til anden vil meddelelsen om privatlivets fred eller de nuværende salgsbetingelser for onlinebutikken blive tilpasset, suppleret eller ændret. Når du får adgang til eller besøger hjemmesiden, vil den tilgængelige version af hjemmesiden være den autoritære version. Besøg venligst denne side jævnligt for at se de seneste regler. Vi vil holde dig informeret om betydelige ændringer i meddelelsen om privatlivets fred ved at vise en meddelelse på vores hjemmeside og/eller mobilapps så vel som en opdateret version af meddelelsen om privatlivets fred. Hvis du ikke er enig i de modificerede regler, informer os venligst om dine indvendinger ved at sende en e-mail til info@curaden.dk slet din brugerprofil, hvis du har lavet en, på den effektive dag for ændringerne. Uden din sletning vil din brugerprofil fortsat vises under de nye regler selv efter den effektive dato for ændringer.

En “forbruger” med henblik på disse salgsbetingelser betyder et individ, som går ind i en juridisk bindende transaktion med formål, som ikke udelukkende er kommercielle og/eller kan tilskrives uafhængige forretningsaktiviteter. En ”forretning” med henblik på disse salgsbetingelser betyder et individ eller juridisk enhed eller partnerskab med en juridisk personlighed, som går ind i en juridisk bindende transaktion i udøvelsen af kommercielle eller uafhængige forretningsaktiviteter. 

Bestillinger og leveringer er kun mulige indenfor Danmark. Bestillinger kan udelukkende ske af kunder, som er mindst 18 år eller har fået en underskrift fra deres juridiske repræsentanter. 

Det er udelukkende disse salgsbetingelser, som gør sig gældende. Curaprox/Curaden anerkender ikke nogen kunders salgsbetingelser, som strider imod eller er forskellige fra de nuværende salgsbetingelser, medmindre Curaprox/Curaden udtrykkeligt giver samtykke til sådanne betingelser på skrift ved særlige tilfælde.

2) REGISTRERING

Hver eneste bestilling af varer kræver registrering som kunde og/eller oprettelsen af en brugerprofil hos Curaprox/Curaden. Flere registreringer under forskellige navne eller adresser er forbudt.

Curaprox/Curaden kan tilbagetrække sin autorisation når som helst uden forklaring. I dette tilfælde er Curaprox/Curaden berettiget til at blokere eller slette brugernavnet og tilhørende adgangskode øjeblikkeligt.

3) DANNELSE AF KONTRAKT

Præsentationen af Curaprox/Curadens produktsortiment på onlinebutikken udgør ikke et tilbud om at indgå i en købsaftale med kunden. Det er ikke bindende.

Ved at klikke på “Køb nu” knappen, laver kunden et bindende tilbud på at købe.

Ved at placere en bestilling hos Curaprox/Curaden på internettet (onlinebutik), med e-mail, telefon, fax eller en anden kommunikationskanal, laver kunden et tilbud om at indgå i en bindende købsaftale med Curaprox/Curaden. Kunden vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af bestillingen (“bekræftelse på modtagelse af bestilling”). Den bekræftelse udgør ikke en godkendelse af tilbuddet men informerer kunden om, at Curoprox/Curaden har modtaget bestillingen. Curaprox/Curaden vil informere kunden om fejl i informationen om produktsortimentet på hjemmesiden og vil lave et tilsvarende modtilbud, hvis passende.

Kontrakten med Curaprox/Curaden dannes, når Curaprox/Curaden udtrykkeligt accepterer kundens tilbud (”ordrebekræftelse”), eller når Curaprox/Curaden sender produktet, som kunden har bestilt.

Curaprox/Curadens accept er underlagt den juridiske del af bestillingen og tilgængeligheden af de bestilte varer eller tjenester. Hvis Curaprox/Curaden ikke kan acceptere kundens bestilling, vil kunden modtage en meddelelse med information om, at varen eller tjenesten er utilgængelig i stedet for en accept af bestillingen. Produkter, som ikke kan leveres midlertidigt, vil blive reserveret for kunden, og kundens bestilling forbliver valid.

4) PRISER

Priserne på tidspunktet for købet og placeringen af bestillingen i Ddk er gældende for købet og bestillingen af varer eller tjenester. Vi tillader os retten til at ændre priser.

Prisændringer er mulige, hvilket betyder, at priserne, som er gældende på tidspunktet for bestillingen, skal være gældende.

Alle priser indeholder den Danske moms til den lovlige sats, gebyrer anvendes.

Priserne inkluderer ikke ekstra ekspeditionsudgifter (opstående mellem Curaprox/Curaden og kunden).

5) AFHENTNING FRA FORRETNINGSSTEDET

I henhold til tidligere aftale over telefon, kan kunden afhente produkterne fra et aftalt forretningssted ved Curaprox/Curaden.

I tilfælde af afhentning af produkter, bliver kontrakten med Curaprox/Curaden dannet, når Curaprox/Curaden udtrykkeligt accepterer kundens tilbud (”ordrebekræftelse”), eller når Curaprox/Curaden overrækker produktet til kunden.

6) LEVERING, FRAGTFORSENDELSE

Curaprox/Curaden skal levere de bestilte varer så hurtigt som muligt til den adresse, kunden har givet i bestillingen eller (hvis PayPal er valgt som betalingsmetode) til adressen, som er registreret på PayPal. Curaprox/Curaden er forpligtet til at levere varer og udøve tjenester i mere end et omfang, som er rimeligt for kunden. Når Curaprox/Curaden udfører leveringer i flere omgange, skal Curaprox/Curaden påtage sig alle ekstra fragtomkostninger.

Leveringen sker i henhold til de ekspeditionsudgifter, der er angivet i det konkrete tilfælde.

Leveringstiden i Danmark er normalt 1 til 3 arbejdsdage. Information om estimeret leveringstid er ikke bindende.

Digitalt indhold, kuponer og softwarelicensnøgler bliver udelukkende leveret til kunden gennem elektronisk overførsel (i) ved download eller (ii) ved e-mail, hos Curoprox/Curadens mulighed.

7) TILDELING AF RETTIGHEDER TIL BRUG AF DIGITALT INDHOLD OG SOFTWARELICENSER

Medmindre andet er anført i beskrivelsen af indholdet i Curaprox/Curadens onlinebutik, giver Curaprox/Curaden kunden en ikke-eksklusiv ret, begrænset i tid og rum, til brug at indholdet gjort tilgængeligt for private- og/eller forretningsformål.

Leveringen af en licensnøgle til en softwarelicens berettiger kunden til at bruge softwareprogrammet og/eller indhold indikeret i den relevante produktbeskrivelse og licensbestemmelser til omfanget beskrevet deri.

Enhver overførsel af indholdet til tredjeparter eller udførsel af kopier til tredjeparter uden for anvendelsesområderne for salgsbetingelserne og/eller licensbestemmelserne er ikke tilladt uden sælgerens samtykke til en sådan overførsel af licensen til tredjeparter under kontrakten.

Tildelte rettighed skal ikke træde i kraft, før kunden har betalt det fulde fastsatte kontraktlige gebyr.

8) RESERVATION AF SKØDE, OPSIGELSE AF KONTRAKT

Curaprox/Curaden beholder rettighederne til alle varer leveret indtil en fuldendt betaling.

Hvis kunden overtræder kontrakten, især ved ikke at overholde betalingsforpligtelserne på trods af at have modtaget en påmindelse fra Curaprox/Curaden, må Curaprox/Curaden opsige kontrakten efter at have sat en rimelig afdragsperiode og kræve returnering af de varer, som Curaprox/Curaden stadig har retten til. Inddrivelsen af varerne af Curaprox/Curaden udgør ophævelse af kontrakten. Alle ekspeditionsudgifter skal bæres af kunden. Curaprox/Curaden er autoriseret til at sælge varerne efter inddrivelse.

Curaprox/Curaden vedholder rettigheden til at afholde sig fra at gå ind i en kontrakt i tilfælde af, at der er negative resultater fra en kreditcheck.
 

9) EFFEKTIV PERIODE OG OPSIGELSE AF KONTRAKTEN I TILFÆLDE AF ABONNEMENTSAFTALER

Abonnementsaftaler er åbne men dannes efter en minimumsperiode, som er indikeret i den relevante produktbeskrivelse i Curaprox/Curaden onlinebutikken. Abonnementsaftalen kan opsiges når som helst under minimumsperioden gældende fra udløbsdatoen af minimumsperioden eller efter udløbsdatoen af minimumsperioden på et hvilket som helst tidspunkt, med 14 dages notits sendt ved hjælp af post eller fax/e-mail til adressen specificeret i enhed 13.

Det førnævnte berører ikke ekstraordinært ophør for en god sag. En god sag skal anses for at være eksisterende, hvis fortsættelsen af det kontraktuelle forhold indtil den aftalte opsigelsesdato eller indtil udløbsdato for opsigelsesfristen ikke bliver vurderet rimelig af den opsigende part i lys af omstændighederne for den specifikke sag efter en opvejning af begge parters interesser.

10) AFLEVERINGSDATO OG BETALING

I bestillingsprocessen accepterer Curaprox/Curaden kun de betalingsmetoder, som vises til kunden (i onlinebutikken). Curaprox/Curaden forbeholder sig rettigheden til skriftligt at aftale andre betalingsmetoder end de, som er nævnt i denne sektion, med kunden.

Til betalingsprocessen via onlinebutikken bruger Curaprox/Curaden betalingsløsningen Mollie by Mollie B.V. med formål at tilbyde kunden en tryg og sikker betaling med kreditkort eller andre alternative betalingsmetoder.

I tilfælde af betaling med en betalingsmetode gennem PayPal, bliver betalingen behandlet af betalingsservicen PayPal (Europa) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), Underlagt PayPals brugsbetingelser, som er tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - i tilfælde af, at kunden ikke har en PayPal konto – underlagt brugsbetingelser for betaling uden en PayPal konto, som er tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Købsprisen og eventuelle speditionsomkostninger forfalder og skal betales ved kontraktens indgåelse, underlagt paragraf (3). Hvis forudbetaling med bankoverførsel er aftalt, skal betalingen forfalde og betales med det samme efter dannelsen af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

Curaprox/Curaden kan kræve forudbetaling uden at angive nogen begrundelse. Bestillingen vil blive behandlet efter modtagelse af betaling.

Hvis kunden forsømmer betaling, er Curaprox/Curaden berettiget til at opkræve et fast rykkergebyr specificeret i bestillingsprocessen. Det førnævnte berører ikke Curaprox/Curadens ret til at kræve yderligere kompensation, særligt i forhold til omkostningerne ved håndhævelse af gæld gennem et inkassobureau eller en advokat.

Kuponer til Curaprox/Curadens onlinebutik skal bruges før afslutningen af bestillingsprocessen og intet fradrag vil blive tilladt derefter.

Kuponer kan udelukkende udløses med hensyn til brugsbetingelserne indikeret på kuponen og for produktgrupperne specificeret på kuponen. Særlige produkter kan være ekskluderet fra kuponkampagnen.

Kuponer eller lovlige tilladelige rabatter (f.eks. mængderabatter) kan ikke bruges sammen på en individuel bestilling. Kuponer kan ikke forveksles til kontanter.

Kuponen kan overføres. Curaprox/Curaden kan opfylde sine forpligtelser ved at tilbyde ydelse til enhver kuponbærer, som bruger den i onlinebutikken.

11) LOVPLIGTIG TILBAGEKALDELSESRET FOR CURADEN / CURAPROX-VARER

Information angående retten til at tilbagekaldelse:
Du har retten til at tilbagetrække denne kontrakt inde for 14 dage uden at skulle give nogen forklaring. Perioden for tilbagekaldelse er 14 dage fra dagen, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig (men som ikke er transportøren) overtog den sidste vare.

For at bruge din ret til tilbagekaldelse, skal du meddele os (Curaden Scandic Aps, Theilgaards Alle 5, DK4600 Koege, Danmark, Phone +4570268170, Fax +4570268170, email: info@curaden.dk om din beslutning for at tilbagetrække denne kontrakt ved at sende os en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan efter ønske bruge vores vedhæftede tilbagekaldelsesform, men dette er ikke et krav.

Du kan også afslutte og indsende din tilbagekaldelsesform eller entydige erklæring online gennem kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du indsender din meddelelse om tilbagekaldelse online, vil vi sende dig en bekræftelse af modtagelsen uden unødige forsinkelser (f.eks. over e-mail). Du vil blive anset for at overholde tilbagekaldelsesperioden, hvis du sender din meddelelse for tilbagekaldelse før en sådan periode udløber.

Konsekvenser for tilbagekaldelse

Hvis du tilbagetrækker denne kontrakt, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen ekstra omkostninger opstået, fordi du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardleveringsmetode tilbudt af os) uden unødige forsinkelser og mindst inden for 14 dage fra den dag, vi har modtaget din meddelelse om tilbagekaldelse af denne kontrakt. Tilbagebetalinger vil blive behandlet ved samme metode, som den du brugte til den originale transaktion, medmindre andet er tydeligt aftalt med dig. Vi vil ikke opkræve nogle gebyrer fra dig i forbindelse med refunderingen. Vi sender din refundering, når vi har modtaget varen retur, eller du har givet os bevis for, at du har sendt varen tilbage, alt efter hvad der sker først.  

Du er forpligtet til at sende alle varer tilbage til os uden unødige forsinkelser men mindst inden for 14 dage fra den dag, du har givet os besked om tilbagekaldelse af denne kontrakt.

De ovenstående krav anses som værende fuldført, hvis du har afleveret varerne tilbage inden den 14-dages udløbsperiode. Vi påtager returneringen af forsendelsesomkostninger, hvis du bruger den returforsendelsesetiket til forsendelse fra det land, hvor leveringen blev lavet til dig, som vi har givet med, ellers vil der blive krævet, at du betaler forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at dække enhver afskrivning i varens værdi, hvis afskrivningen skyldes forkert håndtering af varen, når dens tilstand, egenskaber og funktion undersøges

Tilbagekaldelsesformular

(hvis du ønsker at tilbagetrække kontrakten, udfyld venligst denne formular og returner den til os)

Curaden Scandic Aps           
Theilgaards Alle 5     
DK4600 Koege, Danmark
Tfl.: +4570268170   
Fax +4570268170       
email: info@curaden.dkk :
Jeg/Vi (*) tilbagekalder hermed denne aftale, der er indgået af mig/os (*) for at købe de følgende produkter (*)/:
— Bestilt på (*)/Modtaget på (*)
— Navn på kunde(r)
— adresse til kunde(r)
— dato

(*) Slet hvor relevant

Retten til annullering udløber tidligere for kontrakter til forseglede varer, som er blevet åbnet efter levering, og som ikke er egnede til returnering på grund af hygiejneårsager, leveringer af varer, som var særligt lavede produkter til kunden eller skræddersyet efter kundens personlige behov. Kunden er forpligtet uden undtagelse til at modtage leveringen og betale for alle dele uden undtagelse, Leveringer af farmaceutiske produkter kan ikke returneres;

Meddelelse slut

12) GARANTI OG ANSVAR

Hvis de leverede produkter er defekte når du modtager varen eller i tilfælde af ukorrekt levering, er kunden alene berettiget til rettigheden for efterfølgende reparation eller udveksling (udskiftning). Hvis udskiftningen ikke er tilfredsstillende, er kunden berettiget til at returnere købet. Kravet bortfalder, hvis kunden ikke giver Curaprox/Curaden besked om den defekte eller forkerte levering inden for 14 dage efter modtagelsen af produkterne på e-mail info@curaprox.dk, med telefon, fax eller post.

Curaprox/Curadens ansvar er underlagt de gældende lovbestemmelser. Curaprox/Curadens ansvar frafalder I tilfælde af (i) almindelig uagtsomhed, (ii) indirekte og deraf følgende skader og tabt profit, (iii) latente besparelser, (iv) tab fra sen levering, og (v) enhver handling eller undladelse af Curaprox/Curadens stedfortrædende agenter, hvad end det drejer sig om kontrakt eller erstatning.

Derudover, skal Curaprox/Curaden ikke hæftes for tab eller skader, der skyldes nogle af de følgende årsager:

  • Opbevaring, konfiguration eller forkert brug af produktet, som modstrider kontrakten eller er ulovlig;
  • Brug af uforenelige reservedele eller tilbehør (f.eks. strømforsyning);
  • Udeladelse af service og/eller forkert ændring eller reparation af produkterne af kunden eller en tredjepart;
  • officielle ordrer eller tilfælde af force majeure, især skader forårsaget af naturkatastrofer, fugt, fald og påvirkninger osv. uden for Curaprox / Curadens kontrol.

Enhver serviceudbyder hyret til at levere varer eller udøve servicer er ansvarlig for resulterende defekter, forsinket ydelse og tab eller skader opstået på grund af serviceudbyderen ydelse.

Curaprox/Curaden holdes ikke ansvarlig for nogle trykfejl i reklamemateriale, datafejl i onlinebutikken, ukorrekte prisskilte, fejl i produktillustrationer, fotoer, beskrivelser eller anden tekst, f.eks. i kupon- eller rabatkampagner, eller forsinkede eller udeladte leveringer. 

13) ADRESSER

Curaden Scandic Aps         
Theilgaards Alle 5      
DK4600 Koege, Danmark
Tfl.: +4570268170    
Fax +4570268170

info@curaden.dk       
www.curaden.com

14) PRIVATLIV, OPHAVSRET, VAREMÆRKER

Meddelelsen om privatlivets fred er en integreret del af disse salgsbetingelser. Ved at acceptere disse salgsbetingelser, giver kunden også samtykke til meddelelsen om privatlivets fred.

Alle rettigheder til varemærker, billeder og ophavsret [for de relevante produkter] holdes af Curaprox/Curaden eller dets partnere. At downloade, opbevare, kopiere, printe data, billeder og PDF-filer, selv i uddrag, er forbudt uden Curaprox/Curadens skriftlige godkendelse. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af kunden til formål ud over det beregnede brug af det relevante produkt er forbudt.

 

 

 

 

 

Disse oplysninger er blevet oversat af hensyn til de involverede parters bekvemmelighed. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den oversatte version og den originale engelske version, har den engelske version forrang og betragtes som den juridisk bindende og autoritative version. Det anerkendes hermed, at oversættelsen er blevet genereret ved maskinoversættelse, og selvom der er blevet gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, gives der ingen garantier vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oversættelsen.